Dövlət rüsumu

Viza rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan Dövlət rüsumunun dərəcələri və ödənilmə qaydaları

- “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.6  və 16.1.7-ci maddələrinə əsasən, Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərdən vizaların rəsmiləşdirilməsi üçün aşağıdakı məbləğdə dövlət rüsumu alınır:

birdəfəlik giriş vizası üçün - 20 ABŞ dolları

çoxdəfəlik giriş vizası üçün - 350 ABŞ dolları

tranzit vizaları üçün - 20 ABŞ dolları

Diqqət! Azərbaycan Respublikasına qrup halında gələn əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hər birindən vizanın rəsmiləşdirilməsinə görə ayrı-ayrılıqda dövlət rüsumu tutulur.

Ödənilmə ünvanı

Xarici ölkələrdə - Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlik və konsulluqları tərəfindən təqdim edilən müvafiq hesab nömrəsi. 

Diqqət!  Viza verilməsindən imtina edildikdə şəxs tərəfindən ödənilmiş dövlət rüsumu geri qaytarılmır!

Qeyd: “Dövlət  rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.8-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə rüsumlar haqqında bu Qanunla və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, həmin beynəlxalq müqavilələrin müddəaları tətbiq edilməlidir.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən tutulan viza rüsumları dərəcələri barədə məlumat

 Avropa İttifaqı vətəndaşlarına

 

(Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında “Vizaların rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi haqqında” Sazişə əsasən)

Qeyd: Danimarka Krallığı və İrlandiya vətəndaşları istisna olunmaqla.

 

35 avro

Norveç Krallığı vətəndaşlarına

 

(Azərbaycan Respublikası ilə Norveç Krallığı arasında “Vizaların rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi haqqında” Sazişə əsasən)

 

35 avro

Türkiyə Respublikası vətəndaşlarına

(Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı viza tətbiqi haqqında” Sazişə əsasən)

Diplomatik nümayəndəliklərdərüsumsuz

Beynəlxalq hava limanlarında

10 ABŞ dolları

 

Yaponiya vətəndaşlarına

(Notalar mübadiləsinə əsasən qarşılıqlı olaraq viza rüsumundan azad edilmə)

Rüsumsuz

Pakistan İslam Respublikası vətəndaşlarına(Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Pakistan İslam Respublikası Hökuməti arasında “Konsulluq məsələləri üzrə Əməkdaşlıq haqqında” Sazişə əsasən )

Ölkədə qalma müddəti 15 günədək olan vizalar rüsumsuz

 

- “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.5-ci maddəsinə əsasən, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarında viza rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsi tərəfindən dəvət məktubunun və müvafiq göstərişin göndərilməsi üçün – 4 manatməbləğində dövlət rüsumu alınır: 

Ödənilmə ünvanı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Sahil filialı, Ş.Qurbanov küçəsi 4.

 

.